Endüstriyel Termografi

Endüstriyel Termografi

Birçok endüstride, yüksek bir kazanç seviyesi tutturmak ekipman etkinliği ve uzun vadeli güvenilirliği sağlamakla eş anlamlıdır. Bu, özellikle çimento, kireç, boksit, gübre veya DRI üretimi gibi proseslerinde döner fırınlar kullanan endüstriler için geçerlidir. Üretimin durması yüksek maliyetlere yol açmaktadır. Üretim seviyesini artırmak, işletme maliyetlerini azaltmak, yanma prosesini iyileştirmek ve enerjiden tasarruf etmek için akıllıca bir fırın takip sistemi tercih etmek uygun düşer.

  • Döner fırınlarda kızgın nokta algılama

    Kızgın noktaların gelişimini takip ederek döner fırınlarda kalıcı hasar riskini tespit etmek için termal tarama önemli bir rol oynamaktadır. HGH, en yüksek çözünürlük ve hassasiyete sahip en üstün fırın tarayıcıları tedarik etmektedir. Bunlar bir tek refrakter tuğla düştüğünde bile erken uyarı verebilmektedir.

  • Çimento fabrikalarında bakım ve enerji tasarrufu

    Fırın gövdesi sıcaklığını sürekli takip eden fırın tarayıcıların çimento üretim prosesinde ekonomik performans açısından çok büyük bir rol oynadığı kanıtlanmıştır.

  • Yanma işleminin termal takibi

    Döner fırınlar yıllardır kullanılıyor olsa da, özellikle enerji sürdürülebilirliğinin bu kadar önemli olduğu bir zamanda brülör takibi bir zorluk olmaya devam ediyor. Standart yakıt kısıtlamaları nedeniyle, alternatif yakıtların kullanımı giderek artmakta böylece alev şekli, boyutu ve sıcaklık kontrolünü hayati duruma getirmektedir.