Endüstriyel Termografi

Endüstriyel Termografi

Birçok endüstride, yüksek bir kazanç seviyesi tutturmak ekipman etkinliği ve uzun vadeli güvenilirliği sağlamakla eş anlamlıdır. Bu, özellikle çimento, kireç, boksit, gübre veya DRI üretimi gibi proseslerinde döner fırınlar kullanan endüstriler için geçerlidir. Üretimin durması yüksek maliyetlere yol açmaktadır. Üretim seviyesini artırmak, işletme maliyetlerini azaltmak, yanma prosesini iyileştirmek ve enerjiden tasarruf etmek için akıllıca bir fırın takip sistemi tercih etmek uygun düşer.

 • Exclusive Thermal Warp Monitoring Function Helps Ensuring Long-term Reliability of Your Kiln

  Scanners are well-known tools for operators of rotating kilns. Their use has become standard in many industries, where they help operators to monitor the temperature of the shell, they provide real-time information and warning about hot spots, excessive coating inside the kiln, insufficient Tyre Slip…

 • Household Waste Incineration

  Every year, 2.12 billion tons of waste is generated globally. While over 75% of it is recyclable, we only recycle 30%. Waste-to-energy is a technology which is more and more used  to generate energy (power and heat) from the sustainable management of municipal solid waste, 50% of which is considered as renewable. Waste incineration involves the combustion of organic substances contained within municipal solid and industrial standard waste material. Each ton of waste that is burnt and converted to energy can power a household for a month.

 • Döner fırınlarda kızgın nokta algılama

  Kızgın noktaların gelişimini takip ederek döner fırınlarda kalıcı hasar riskini tespit etmek için termal tarama önemli bir rol oynamaktadır. HGH, en yüksek çözünürlük ve hassasiyete sahip en üstün fırın tarayıcıları tedarik etmektedir. Bunlar bir tek refrakter tuğla düştüğünde bile erken uyarı verebilmektedir.

 • Çimento fabrikalarında bakım ve enerji tasarrufu

  Fırın gövdesi sıcaklığını sürekli takip eden fırın tarayıcıların çimento üretim prosesinde ekonomik performans açısından çok büyük bir rol oynadığı kanıtlanmıştır.

 • Yanma işleminin termal takibi

  Döner fırınlar yıllardır kullanılıyor olsa da, özellikle enerji sürdürülebilirliğinin bu kadar önemli olduğu bir zamanda brülör takibi bir zorluk olmaya devam ediyor. Standart yakıt kısıtlamaları nedeniyle, alternatif yakıtların kullanımı giderek artmakta böylece alev şekli, boyutu ve sıcaklık kontrolünü hayati duruma getirmektedir.