Endüstri için termografi

Thermography for industry

Ne zaman bir fırın dursa, gelirde azalma meydana gelir. Ayrıca, her kapanma ve tekrar çalıştırma refrakter tuğlalara ilâve yük bindirir. KILNSCAN tarayıcıları ve PYROSCAN kameraları, ekipman ömrünü arttırmak ve bakım programlarında tasarruf etmek için yüksek sıcaklık çözünürlüğüne sahip hassas termal ölçümler sağlar. Arıza süresi ve enerji tüketiminde azalmayla üretimin nitelik ve nicelik açısından iyileşmesine katkı sağlar.

 • Kilnscan

  • Ortalama refrakter tuğla ölçüsünden daha küçük olacak şekilde en yüksek üç boyutlu çözünürlük,
  • Eşsiz Termal Çarpılma hesabı ve geçmiş verilerin yönetimi,
  • 90° ila 140° arası eşsiz tarama açısı.
 • Pyroscan

  • Güvenilir termal yanma takibi
  • Alev şekli ve ısı transferinin etkin kontrolü
  • Brülör ayarı için kapsamlı araç
 • Pyroscan-U - External Pyrometric Camera for Combustion Thermal Monitoring

  • High-performance 1.2 Megapixels external pyrometric camera 
  • Versatile and accurate thermal mapping for the control of waste incineration processes 
  • No external cooling unit required; a zero maintenance and calibration tool